Localizată pe cursul inferior al râului Racova, apă ce izvorăşte de la punctul numit Racoviţa, comuna Gârceni şi care molcom şi leneş parcurge o distanţă de 75km după care se varsă, răsuflând uşurat în râul Bârlad lângă Vaslui. Comuna Ivanesti se află în plin podiş moldovenesc, fiind străjuită de dealurile ce se scurg domol din colinele Bârladului precum ar fi: Dealul Ursoaia cu o altitudine de 437m în partea sud-vestică, Dealul Măgura, cu o altitudine de 429m în partea nord-estică, Lupoaia, Vlădeni, Burcatul, Zolar, Zarea, Pruna, Costişa, Iezer şi altele mai puţin impotante. Deasemeni este străbătută de văi largi, deschise spre râul Racova, ca: Valea Ursoaiei, Valea Iezerului, Valea Gologoftei, Valea Coşeştiului şi a Coştei, Valea Mare, Valea Oanei, Valea Albinei etc.

Ca întreg teritoriul judeţului Vaslui şi Valea Racovei înscrie glorioase pagini de luptă ale poporului român pentru eliberarea naţională şi socială, pentru apărarea fiinţei şi a unităţii naţionale.

Remarcăm în mod deosebit ciocnirile armate dintre vitejii lui Ştefan cel Mare şi rămăşiţile urdiei otomane din anul 1475 după marea şi strălucitoarea victorie de la Podul Înalt. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi ai săi ostaşi au îngenunchiat oştirea otomană şi cei care au mai rămas în viaţă au căutat scăparea răspândindu-se în diferite direcţii. Parte din aceştia s-au avântat în neştire pe Valea Racovei crezând că Allah îi va ocroti. Dar mai aproape decât Allah au fost oştenii lui Ştefan, care i-au urmărit şi măcelărit alungăndu-i până dincolo de Gârceni şi Racoviţa. Mărturie stă „Ţintirimul lui Ştefan cel Mare”.

          Printre vitejii lui Ştefan cel Mare s-au aflat, în mod sigur si boieri sau răzeşi de pe Valea Racovei: Oană, despre care se spune că a înfiinţat satul Valea-Oanei; Ivan Stângaciu, întemeietorul satului Stângăceni, Văleoşeanul – un prim locuitor al satului Valea-Oanei, Dragaş, Pătru, Mihu, Naseşi, Negrea, Hrăstea, etc.

          Râul Racova este atestat documentar la data de 12 iulie 1415, printr-un document emis de Cancelaria Moldovei în timpul domnitorului Alexandru cel Bun.  

Locuitorii comunei noastre au participat la marile răscoale ţărăneşti de la anul 1907, au trimis ostaşi în primul şi al doilea război mondial, ostaşi care şi-au dat obştescul sfârşit în lupta pentru apărarea gliei străbune.